Característiques de l'estació

Es tracta d'una estació Davis Vantage Pro 2, la qual consta d'un pluviometre, un termometro interior i un exterior, un humedímetre per a mesurar l'humetat i un anemòmetre, el qual mesura la velocitat del vent i d'una veleta per a marcar la direcció del mateix.

Com hem dit abans, l'estació es situa a la localitat de Rotglà i Corberà (39.0039,-0.5654e), a un altitut de 120 metres sobre el nivell del mar.

Fotografíes de l'estació