Probabilitat Precipitació

avui demà demà passat
 
Precipitació ≥ 0.5 mm Precipitació ≥ 2 mm
 
Precipitació ≥ 10 mm Precipitació ≥ 20 mm